Lett

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lett
Det samme som farge, f.eks. i «rødlett».