Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 17 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kake
Brød.
Kakskive
Brødskive.
Karavolin
Brautete oppførsel.
Kardus
Karvet røyketobakk.
Ke
Hva. Eks. «ke u sa?» (hva sa du?).
Kess
Hvordan.
Kjem
Komme/Kommer.
Kjempepositiv
Et stort orgel.
Kjøli
«Veldig». Som i «kjøli varmt».
Klårskinn
Små biter av tørket fiskeskinn (torsk, hyse eller sei) som ble tatt oppi kaffen for å «klårne» den.
Kløne
Klore.
Koe
Tyggegummi.
Kolla-faen-skjere-mi-derte
Å kollidere m/kraftuttrykk.
Krime
Forkjølelse.
Kurin
Når man ikke er helt i form.
Kusrygga
Krumbøyd.
Kute
Springe.