Frimurerne

Frimurerlogen har lange tradisjoner på Røros, og ble etablert her allerede i 1884. En kjent frimurer på Røros var Johan Falkberget (1879-1967). Den 14. april 2007 ble et eget losjebygg tatt i bruk på Røros - St. Johanneslogen Morgenstjernen.


Kilde: Fjell-Ljom
«St. Johanneslogen Morgenstjernen»   Lars Geithe, 2012