Bergstad

Røros har ikke bystatus. Røros er en bergstad. I 1539 ble den første bergordningen innført i Norge, med mutingssedler etter prinsipp av sachsisk bergrett og i sin helhet skrevet på tysk. Bergordningen dannet grunnlaget for Berg-Ordinancen av 23. juni 1683. Kongelige forordninger og bergprivilegier ble gjort gjeldende. Det ble skapt et eget samfunn, med sine egne spesielle lover. Røros kommune har vurdert bystatus, men kommet fram til at det var mer unikt å være bergstad enn by.


Kilder: Kommunal Rapport og Wikipedia
«Flyfoto over Røros»   Ole Jørgen Kjellmark, 2001