Kilder Forsiden

Her finner du kilder og litteratur som er brukt i forbindelse med artiklene på «forsiden». Har du spørsmål eller kommentarer til disse kildene, vennligst ta kontakt.


Information in English


Kort informasjon om Røros


Om Johan Falkberget

 • «Fjell-Folk», årbok for Røros-traktene - spesialnummer utgitt av Røros Museums- og Historielag i anledning av 100-årsjubileet for Johan Falkbergets fødsel, 10. september 1979
 • «Johan Falkberget». Kaare Granøyen Rogstad. Utgitt av ‘Falkberget Ringen’, 1992
 • «Falkberget-seminar» (forelesningsnotater), holdt av Professor Håkon Odd Christiansen fra Universitetet i Trondheim ved Storwartz leirskole, 1986 (ikke publisert)


Røros i gammel tid

 • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
 • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
 • «Jernvinna i Varglia. Rapport fra befaring og innmåling av jernutvinningsanlegg». Tekst av Knut Harald Stomsvik, red. Kristin Prestvold, 2011


Malmer og mineraler

 • «Gruvene i Storwartz-feltet». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1992
 • «Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1995
 • «En mikroskopisk undersøkelse av en del av Røros-malmene». Ottar Jøsang. Utgitt Oslo, 1964
 • «Rørosfeltets malmforekomster med geologi». Karl Øystein Pettersen, (ikke publisert) [gjengitt med forfatterens tillatelse]
 • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
 • «Malmer og mineraler - Kobber (Cu)». Gunnar Juve


Fredede hus og anlegg

 • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
 • «Kulturminneforvalteren i Røros Kommune» av Røros Kommune/Teknisk Etat