Arbeider utført

Kirka har blitt restaurert to ganger tidligere; den første gangen var i 1917 og den andre var planlagt som en markering av 175-års jubileet i 1959, men ikke ferdigstilt før i 1962. Det har vært gjort oppussing flere ganger, bl.a. i 1904, da den mørke kvadermalingen ble fjernet, samt i 1963 med en delvis tilbakeføring av fasadene.

Den foreløpig siste restaureringen av kirken ble utført mellom 1. september 2008 og 12. desember 2010.

Noen arbeider som ble utført mellom 1836 og 2013:

 • Portstolpene og portbladene (av jern) er sannsynligvis satt opp samtidig i 1836. Porten mot Hiortkapellet ble satt inn i 1851.

 • Det ble lagt hvite keramikkfliser i våpenhuset i 1904 og det er usikkert hvilken type gulvbelegg det opprinnelig har vært i våpenhuset. Det var det tradisjonsrike hollandske firmaet Alfred Regout & Co. fra Maastricht som leverte flisene. Det er sannsynlig at gulvet opprinnelig var slik som i skip og kor, nemlig et solid tregulv, eller muligens et gulv av skiferfliser lagt rett i sand og mørtel.

 • Det opprinnelige urverket har blitt skiftet ut i 1910. Den opprinnelige urskiven hadde én viser. En av disse urskivene er plassert i tårnet.

 • Lysekronene ble satt inn i 1914 da kirka fikk elektrisitet. Resterende belysning er valgt mer eller mindre tilfeldig og er fra ulike perioder - de færreste er eldre enn fra ca. 1955.

 • I 1914 ble hovedrommet fliselagt med samme type keramikkfliser som i våpenhuset. Disse flisene var av en annen farge, som var mørkerød.

 • Benkene i kirka er stort sett opprinnelige men ombygget i 1959. Deler av de opprinnelige benkene ble brukt ved ombyggingen. Det ser ut til at de opprinnelige benkene hadde rette rygger og seter. Låsemekanismene er ikke opprinnelige, samt at minst to benkerader som sto foran dagens fremste er fjernet.

 • I 2004 ble det satt opp stillas rundt hele kirketårnet på Røros, for omfattende restaurering av utsiden av tårnet.

 • Omfattende restaurering av kirken ble utført i oppdrag av Røros kommune mellom 2008 og 2010: utskiftning av over 70% av gulvplankene i midtgangen i kirkerommet, samt våpenhuset; støping av kabelveier under gulvet i kirken, inklusive montering av rør for vannbåren varme under hver benkerad; fjerning av de nederlandske keramikkflisene fra 1914 (både i hovedrommet og våpenhuset); vasking og maling av murveggene; rengjøring av marmoreringen på interiøret; delvis rekonstruksjon av noe av bladgullet på alterseksjonen; oppretting av kongelosjen; montering av nye innvendige lås på dørene til benkeradene, samt oppmaling av benkene; nye flortynne bomullsgardiner i naturfarge i sidepulpiturene, bak prekestolen og i kongelosjen.

 • I 2013 ble ca. 1 000 av totalt 63 000 takspon på hovedtaket til Røros kirke skiftet ut med nye kirkespon, samt at de ble tjærebredd med en blanding av tjurru, trekull og sand.


For å skaffe inntekter til kirka ble stolradene bak pulpiturene hvert år lagt ut på auksjon. Fornyelsen skal ha fulgt kakenderåret. Det er ikke kjent at denne ordningen har blitt praktisert andre steder i Norge.
Se også interiørbeskrivelsen av kirka for å lese mer.

Peder Andersen Lilje (død 1722) skal ha malt supraportene over inngangene. Det er en viss kvalitets- og karakterforskjell på bildene. Hodene og ansiktene på Gud Fader og Kristus over hoveddøren er vesentlig bedre enn tilsvarende i de andre. Det er derfor mulig at bildene ble utført av to forskjellige kunstnere. Muligens arbeidet Peders bror, Gustav Andersson, sammen med ham. Ifølge utbetalinger fra Bergmester Henning Irgens, datert 7. november 1673, ble bildene malt i 1672-1673.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

 • «Bergstadens Ziir; Røros kirke. Tilstand og tiltak». Jon Brænne. Fra NIKU Rapport 1: 1-97 for Riksantikvaren, 2003
 • «Røros og Cirkumferensen - Inne i husa. Farger og dekor». Foredrag i Smelthytta på Røros den 20.02.2013, av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus