Fredete hus og anlegg

Nedenfor finner du en liste over fredete hus og anlegg i Røros kommune per august 2015. Denne listen tar kun for seg fredete anlegg. I tillegg kommer mer enn 100 bygninger i vernesonen som ikke er fredet.
Forkortelser i parentes: K = kommunalt eie, M = musealt eie, P = privat eie, S = Statens eie.


Hans Aasen gata

Kart »      Nr. 12 Aasen gård (P)

Peder Hiorts gate

Kart »      Nr. 01 Hartzgården (P)

Kjerkgata

Kart »      Nr. 49 Fjøset på Jonasgården (hus no. 220) (P)
Kart »      Nr. 51 Uthusene på Dillegården (P)
Kart »      Nr. 52 Grådalstuggu (P)
Kart »      Nr. 53 Fjøs og stall (P)
Kart »      Nr. 54 Våningshus (P)
Kart »      Nr. 56 Våningshus (P)
Kart »      Nr. 57 Floergården (Nedre Svendsgården) (P)
Kart »      Nr. 58 Våningshus (P)
Kart »      Nr. 59 Reinholdtgården (Øvre Svendsgården) (P)
Kart »      Nr. 60 Våningshus (P)

Spell-Olaveien

Kart »      Nr. 01 Tørresgården (P)

Bergmannsgata

Kart »      Nr. 09 Rasmusgården (hus no. 7) (Fortidsminneforeningen)
Kart »      Nr. 14 Bekholdtgården (hus no. 30) (P)
Kart »      Nr. 15 Bergskrivergården (hus no. 15) (Norges Brannkasse)
Kart »      Nr. 19 Direktørgården (hus no. 17) (K)
Kart »      Nr. 21 Sangerhuset (hus no. 18C) (Røros E-verk)
Kart »      Nr. 25 Proviantskrivergården (hus no. 18) (P)
Kart »      Nr. 30 Per Amundsagården (hus no. 37 A-B) (Fortidsminneforeningen)

Mørkstugata

Kart »      Nr. 01 Apotekergården (hus no. 19) (P)
Kart »      Nr. 09 Anlegget (P)
Kart »      Nr. 14 Per Tørresgården (uthus) (P)
Kart »      Nr. 18 Smed-Embretgården (P)
Kart »      Nr. 20 Garmakergården (P)
Kart »      Nr. 22 Baaragården (Povelsgården) (P)

Malmplassen

Kart »      Kobberverkets bygninger og anlegg (S)

Svenskveien/Solbergs Plass

Kart »      Nr. 01 Persan (våningshuset) (P)
Kart »      Nr. 02 Reimersberget (våningshuset) (P)
Kart »      Nr. 04 Dalsgården (våningshuset) (P)

Sleggveien

Kart »      Nr. 03 (P)
Kart »      Nr. 04 Anlegget (P)
Kart »      Nr. 05 Langs-stuggu (Løssi-stuggu) (M)
Kart »      Nr. 06 Anlegget (P)
Kart »      Nr. 07 Tyristuggu (Ola-Mælastuggu) (M)
Kart »      Nr. 08 Anlegget (P)
Kart »      Nr. 09 Pers-stuggu (M)
Kart »      Nr. 10 Jo-Mælastuggu (Bokkstuggu) (M)
Kart »      Nr. 12 Spjell-stuggu (Spjellet) (M)

Skansen/Korthaugen Skanse

Kart »      Krutthuset (S)

Ole Guldals gate

Kart »      Nr. 08 Kojedalshusa (P)
Kart »      Nr. 10 Holdenstuggu (P)

Storvola

Kart »      Øvre Storwartz (S)
Kart »      Nedre Storwartz (S)
Kart »      Olavsgruva (M)

Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Kulturminneforvalteren i Røros Kommune» Røros Kommune/Teknisk Etat