Kilder Kobberverket

Her finner du kilder og litteratur som er brukt i forbindelse med artiklene i seksjonen «Kobberverket». Har du spørsmål eller kommentarer til disse kildene, vennligst ta kontakt.


Kobberverket

 • «Historien om Spell-Ola». Einar Aasen, (ikke publisert)
 • «Røros og Cirkumferensen - Inne i husa. Farger og dekor». Foredrag i Smelthytta på Røros den 20.02.2013, av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus
 • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
 • «Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen». (utdrag Agricola). «Das Wissen des 20. Jahrhunderts - Das Grosse Buch der Technik»., VDI-Verlag, Düsseldorf 1953
 • «Kongeriget Norge 1796». Lars Hess Bing. Gyldendal, 1796 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]
 • «Arbeidsstokken omkring 1740», tavle på veggen i Rørosmuseets kjeller (nivå 1)
 • På Internett: Aasen-sagaen; Rørosinfo; Om familienavn på Røros hos familen Rugelsjøen [gjengitt med Gunnar Rugelsjøens tillatelse]


Direktører ved Røros Kobberverk

 • «Røros Kobberverk 1644-1974». Gunnar Brun Nissen, 1976
 • «Lorentz Lossius». Arne Dag Østigaard [gjengitt med forfatterens tillatelse]; «Teksten under bildet av Lorentz Lossius». (Lessus super Lossium). Emil Smith (1887-1957) (ikke publisert)
 • «Irgensepitafiet i Røros kirke». Jørgen Solstad. NIKU publikasjoner 118, 2002 [gjengitt med tillatelse]; «Da Røros skulle døpes om». Alfred Getz. Fra 'Fjell-Folk' 1, 1976 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]; Oversettelsen av teksten under bildet av Johannes Irgens og Elisabeth Arnisæus (i Røros kirke)
 • «Slekten Borchgrevink». Einar Aasen (ikke publisert)
 • På Internett: Genealogy.Munthe.Net; Verdensarven Røros - Folket i gården; Norske Spor i Amsterdam


Slutten for Røros Kobberverk

 • «Arbeidets Rett», ekstrautgave i anledning innstillingen av driften i Røros Kobberverk. Utgitt av Arbeidets Rett den 1. oktober 1977
 • «A/S Røros Kobberverk Årsberetninger 1964 – 1976». Innberetning til Gauldal skifterett fra bobestyreren i A/S Røros Kobberverks konkursbo, revisjonsberetningen
 • «Aktieselskapet Røros Kobberverk». Knut Ritter Eriksen. Fra Bergverk 1975, jubileumsskrift for Bergingeniørforeningen og Bergindustriforeningen
 • «Røros Kobberverk 1644 - 1974». Gunnar Brun Nissen, 1976
 • «Røros Kobberverk Regnskapstall 1943 - 1977». Finn Valseth
 • «De tørre talls tale», skjematisk framstilling av produksjonsdata ved Røros Kobberverk 1644 – 1977. Karl Øystein Pettersen (ikke publisert) [gjengitt med forfatterens tillatelse]
 • På Internett: UNESCO World Heritage Centre; Verdensarvrådet Røros Bergstad og Circumferensen


Den første gruvedrifta i Rørosområdet

 • «Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1995
 • «Den første gruvedrifta i Rørosområdet». Truls Gjestland og Kjell Prytz (ikke publisert)


Gruvene på Røros

 • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A . Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
 • «Små glimt fra Muggruva». Odd E. Skjølsvold. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 15, 1990


Nyberget og Olavsgruva

 • «Røros Kobberverk 1644-1974». Gunnar Brun Nissen, 1976
 • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A . Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942


Andre gruver i området

 • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A . Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
 • «Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1995
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942


Alle gruver og hytter

 • «Plansje/ Kart i Rørosmuseets kjeller over Kobberverkets circumferens», Rørosmuseet
 • «A/S Røros Kobberverk Årsberetninger 1964 – 1976».
 • «Aktieselskapet Røros Kobberverk». Knut Ritter Eriksen. Fra «Bergverk 1975», jubileumsskrift for Bergingeniørforeningen og Bergindustriforeningen
 • «Røros Kobberverk Regnskapstall 1943 - 1977». Finn Valseth
 • «De tørre talls tale», skjematisk framstilling av produksjonsdata ved Røros Kobberverk 1644 – 1977. Karl Øystein Pettersen (ikke publisert)
 • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
 • På Internett: Mindat.Org; Miljøstatus i Norge; NGU Malmdatabasen; Wikipedia; Kildenett


Smelthytta på Røros

 • «Smeltehytter ved Røros Kobberverk». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1994
 • «Miljøminnet Røros». Åse Berg. Fra ‘Fjell- Folk’ nr. 16, 1991
 • «Smeltehytta på Røros». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell- Folk’ nr. 9, 1984
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
 • «Fjell-Folk». Årbok for Røros-traktene nr. 17, 1992


Beskrivelse av hyttedriften

 • «Smeltehytta på Røros». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell- Folk’ nr. 9, 1984
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942