Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 142 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Abaklig
Tungvint, vanskelig.
Afle
Erte, slik som i «hun ertet ham».
Agg
Bære nag eller ha motvilje mot noen.
Aggroen
Bekymret.
Akselbrei
Å ha brede skuldre.
Aksle
Å opptre brautende, «å aksle seg».
Artut
Gøy.
Åt
Til.
Avgroin
Nervøs eller rastløs.
Baråt(t)a
F.eks. «Ke det e' førr slags baråt(t)a på 'i?'» Oversettes med «hvordan er det du oppfører deg?»
Brunngalen
Parringslysten.
Bunninga
Strikketøyet.
Buse
Skulke. Se også rallar.
Dåkk
Dere.
Drippill
Drøvel.
Ekert
Eike i et sykkelhjul.
Eta
Spise.
Evles med
Klare en oppgave.
Farang
Omgangssyke.
Fårrå
Dra av gårde.
Fauke
Dialekt: Være borte en kort stund.
Finka
Arresten. Egentlig svensk.
Fjaskåt
Noen som har en egen mening men som samtidig er pysete.
Frammun
Besøk.
Frivill
Sommerfugl.
Fusse
Dårlig eller lurvete kledd person. Kan også bety omstreifende mannfolk.
Fyre
Skofte, å være hjemme fra arbeidet.
Førkje
Kvinnfolk.
Garden
Et lavt gjerde som avgrenser et område. Eks. stakittgjerde el.l. Se også gjerde og planke.
Gauder
Uopdragne gutter.
Gjelle
Tilfartsvei inn og ut av Bergstaden. Brukt til å flytte husdyr til seter o.l.
Gjerde
Stykke med land/jord innenfor et avgrenset område (innenfor gjerdet). Se garden og planke.
Gleie
Glede.
Grannver
Utrygg, blyg.
Griug
Å være tidlig oppe.
Gør
Forsterkende. Slik som i «gørtriveli» (kjempetrivelig).
Gørpes
Overstadig beruset. Se pes.
Gørrpe
Rape.
Ha ti si
Ha i seg.
Haga
Et område med dyrket/ryddet jord som ble slått. Se også trø.
Hengsla
Bukseseler.
Huggu buver
Innevær, dvs. dårlig vær/uvær ute.
Huggutullin
Svimmel.
Hussu
Ullstrømpe.
Huve
Lue.
Illfjeru
Å være hissig eller oppfarende.
Illpliktug
Sta eller egen.
Innimilla fjøstiom
Når man har tid.
Innrønningslørve
Klut til å vaske innredningen med (ikke gulvklut, som kalles «golvlørve»).
Itj
Ikke.