Stengelgården, hus no. 4

Gården er oppkalt etter Otto Christian Stengel (1794-1890), som var berglege på Røros i 61 år. Han fungerte også som distriktslege og betjente et stort område - fra Melhus til Elverum.

Stengel ble født i byen Wewelsfleth nær Glücksburg i distriktet Steinburg i delstaten Schleswig-Holstein, som ligger i Tyskland. Dette er ikke langt fra Itzehoe der Joachim Irgens ble født. Som 16-åring ble han kirurgisk elev ved sykehuset i Flensburg før han to år senere dro til København for å studere til lege. Han tok eksamen våren 1821 ved det nyopprettede universitetet i Kristiania. Han var da 27 år gammel og én av knapt hundre utdannete leger i Norge på den tiden.

Den 1. oktober 1821 ble han formelt utnevnt til stillingen som berglege ved Røros Kobberverk - samme år som cand.pharm. Johannes J. Preuert fikk bevilling til å opprette Røros Apotek. Otto Christian slo seg ned i Klokkergården, hus nr. 68, Kjerkgata 39. Han ble gift med Lovise, datteren til sogneprest Svend Aschenberg. Etter at kona døde i 1893 giftet Stengel seg på nytt med Gunhild Pedersdatter Kjelsberg. De fikk to barn, Gunhilda Lovise Catharina og sønnen Lauritz Aschenberg Stengel som etterfulgte faren sin i yrket som distriktslege. Han kjøpte hus nr. 25 - gården på hjørnet av Doktorveta, senere Stengelveta.

Otto Christian flyttet senere fra Klokkergården til Bekholdtgården.

Etter Lauritz Aschenberg Stengel var neste eier av Stengelgården hyttskriver Andreas Holmsen, gift med datteren Gunhild Stengel. Deres sønn var statsgeolog Dr. Gunnar Holmsen, som har skrevet mye om de geologiske forholdene på Rørosvidda.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» av Sverre A. Ødegaard, 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974