Jo-Mælastuggu eller Bokkstuggu

De første som bodde i dette huset må ha vært enken Maria Jacobsdatter. Mens mannen levde hadde de gård på Flanderborg (der Riishagen nå er). Mannen druknet i 1839, og etter det ble enken trolig tvunget til å flytte til en simplere bolig.

I 1868 bodde det fire mennesker i dette huset. Eieren må ha vært en ugift kvinne - Johanna Handatter. Hun hadde en 3 år gammel datter, og sammen med dem bodde en 70 år gammel fattig enke og et 1 år gammelt barn. Den gamle enken opplyses å være losjernede almisse-lem, og barnet opplyses å være “udsatt fattig-lem”. Trolig betaler det offentlige noe til husleiersken for at hun skal ta seg av barnet. Kanskje er foreldrene døde, eller de er av en eller annen grunn ikke i stand til å ta seg av barnet selv. Senere finner man at en håndverker har verksted her. Det er maleren Jo-Mæla.

De siste som bodde her var farende folk, eller tatere. Det er fortalt at de solgte huset til naboen nedenfor en tidlig søndagsmorgen, da de hadde det travelt med å komme seg videre på landeveien.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringslivet» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974