Artikler

Arbeidsstokken omkring 1740


Arbeidsstokken omkring 1740

Oversikt over Røros Kobberverks arbeidsstokk i året 1740.
Dette tilsvarer et "typisk" år for Røros Kobberverk - og er også det tidsrommet som er vist i Rørosmuseets utstilling over materialforbruk i Kobberverket.

I gruvene jobbet det på den tiden ca. 440 mann, mens det i Smelthytta jobbet omtrent 200 mann.

I tillegg til dette mannskapet kom korttids- og sesongarbeidere som var tilknyttet Verket. Disse utgjorde mellom 1200 - 1500 mann. Sesongarbeiderne jobbet med trefelling og kullproduksjon om sommeren og transport av malm og trekull om vinteren. I tillegg kom transport av kobber, krutt, proviant o.l. mellom Røros og Trondheim som foregikk hele året.

Nedenfor følger en oversikt over hierarkiet i Røros Kobberverk rundt 1740. Denne oppstillingen innbefatter fordeling av ansvarsområder i Smelthytta, gruvene og øvrige arbeidsplasser.


Kobberverkets administrative ledelse

 • Direktør

  (Prest)

  • Bergskriveren (sjiktmester og administrativ ansvarlig)
  • Proviantskriveren (ansvarlig for proviant og materialer)
   • Hytteskriver (administrator i smelthytta)
    • Hyttemester (driftsleder, metallurg)
    • Kølfogd/ Køl-kontrollør (ansvarlig for trekullforsyningene)
    • Pliktfogd (leder for pliktarbeidere)
  • Berglege
  • Overstiger (gruveingeniør, samt overformann for samtlige gruver)
   • Markscheider (inspektør over og under bakken)
   • Stiger (gruveformann)
    • Erzscheider (malmekspert, ansvarlig for sortering av malm)
  • Smed
  • Hjulmaker (hjulbygger, snekker i gruven)
  • Pumpemester (ansvarlig for vannpumpene)


For gruvedriften

 • Berg-gesell (erfaren gruvearbeider, høyeste rang)
  • Ung-gesell (erfaren men ung gruvearbeider)
   • Ungknekt (ung gruvearbeider på mellomtrinn i rang)
    • Bergjunge (ung gruvearbeider over 15 år - lav rang)
     • Vaskarryss (steinplukkere under 15 år - laveste rang)
  • Kjører (transportarbeider/kjører for ved og malm)

For smelthyttedriften

 • Hytteskriver (administrator i smelthytta)
  • Hyttemester (driftsleder, metallurg)
  • Kølfogd/ Køl-kontrollør (ansvarlig for trekullforsyningene)
    • Kølknekter (kullarbeidere og -bærere)
  • Byggmester
   • Belgmaker (snekker og ansvarlig for blåsebelgene)
  • Oppseer (formann)
  • Garmaker (mester for smelteprosessen)
   • Smeltere
    • Hytteknekter (assistenter for smeltere)
    • Røstvendere (involvert i røsteprosessen)
     • Malmknekter (malmarbeidere og -bærere)
  • Pliktfogd (leder for pliktarbeidere)
     • Pliktarbeidere
Eksterne lenker


Referanser & Kilder

 • «Kongeriget Norge 1796». Lars Hess Bing. Gyldendal, 1796 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]
 • «Arbeidsstokken omkring 1740»., tavle på veggen i Rørosmuseets kjeller (nivå 1)