Artikler

Thomasgaarden


Thomasgaarden

Thomasgården har trolig sin historie tilbake til slutten av 1600-tallet, som bolig for gruve- og hyttearbeidere - med fjøs og stall slik det var vanlig på Røros. Den første eieren vi kjenner navnet på er Nils Nilsen Haugen, som var født omkring 1700.

Fra slutten av 1700-tallet blir Knud Pedersen Skancke, som er stiger ved Kongens gruve, eier av huset. Det var trolig han som ga gården formen som den i store trekk har beholdt til vår tid. Knud Skancke var dessuten den andre deputerte representant fra Røros til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Stigerens svigersønn, byggmester Ole Ditlevsen Dybdahl overtok gården i 1826, men han byttet den bort med en annen gård i Mørkstugata, der han bygde nye hus (den nåværende Apotekergården).

På 1800-tallet besto "Tåmås-gården" av hovedbygning, kjøkken og eldhus, stabbur, fjøs, skjul og gjødselrom, gårds- og ferdastall samt smie.

Den neste eieren var Anders Tronsmed. Det er kona hans, Anne Margrete Thomas Indseth, som er opphav til navnet gården siden har hatt; hun var av "Tåmås-folket".

Eiendommen hadde flere eiere etter dette, og i 1957 flyttet Ela Monsen (1919 - 1978) til Røros. Ela var født den 20. desember 1919 i Bærum. Hun studerte ved Statens Kunst- og Håndverkskole i Oslo og ble etterhvert en anerkjent tekstilkunstner. Foruten tekstiler har hun også skapt malerier og arbeidet med en rekke materialer, slik som keramikk og metall. Ela var politisk, kulturelt og religiøst engasjert, noe som gjenspeiles i hennes kunstneriske uttrykk - flere av hennes objekter er utstilt og kan sees i lobbyen på Røros Hotell, på Røros sykehus, Institutt for fredsforskning i Oslo, Norsk kulturråd og Oslo kommunes kunstsamlinger, for å nevne noen.

I 1958 kjøpte hun Thomasgaarden. Hun hadde planer om å starte kunstforening på Røros, og det var i denne sammenhengen at hun møtte treskjæreren og senere ektemann Henry Solli (1919 - 2007) fra Svartvika i Brekken. Det var sammen med Henry at hun etablerte bolig, verksted og galleri i Thomasgaarden. Det første verkstedet sto ferdig i 1962 og ble utvidet i 1978. Mange steder i Thomasgaarden, blant annet på panelet som er satt over det gamle 1700-tallspanelet - og på selve galleriskiltet på veggen ute, kan man se utsmykningene til Ela Monsen.

Det er idag Tone Hjertenes som eier gården og som sammen med Vegard Lie har lagt ned mange timer på rehabilitering og oppussing av gården. I 2013 var det meste av 60 års slitasje fjernet og gården framstår nå som den vakre bergmannsboligen den en gang har vært.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Galleri Thomasgaarden - Kafe, verksted og galleri i historisk miljø» av Sverre A. Ødegaard. Trykksak (lokalt) i Thomasgaarden, 1986
  • «Norsk kunstnerleksikon I−IV», 1982-1986
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974