Artikler

Personer og ansatte

Nedenfor følger en opptelling av personer som har utført arbeider på og for Røros kirke. Personene er ordnet alfabetisk, etter etternavn.
Se også oversikten over viktige årstall i forbindelse med arbeider utført på Røros kirke.


Aspaas, Svend (1736-1816)

Murer, Ålen. Var arbeidsformann.

Bergius, Anders (Andreas) (1718-1793)

Svensk maler. Tilskrevet portrett av Biskop M.F. Bang, ca. 1785-90. Beskåret i 1924.

Bogarth, Adrian (ca. 1660-1708)

Sølvsmed, Trondheim. Lagde vinkannen, 1702.

Brouer, Herman (ant. 1683-1703/05)

Sølvsmed, Tyskland/Trondheim. Lagde oblatesken fra 1600-tallet.

Bye, R. M.

Bilde av direktør Peder Hiort (1716-1789), malt ca. 1940. Bye malte også bildet av byggeleder Sven Aspaas i 1964.

Castru, Mester (ukjent)

Bygningsmaler.

Dahl, Harald (1902-1979)

Maler, Oslo. Malte portrett av forfatteren Johan Falkberget (1879-1967). Olje på huntonitt, sept. 1954.

Dorenfelt, Jens Peter (1721/22-1788)

Sølvsmed, Trondheim. Utformet kalk og disk. Tidlig 1700-tall.

Ellingsen (Ellensen), Peder (1725-1803)

Byggeleder, snekker, treskjærer. Røros/Trondheim. "1779. Lagde to modeller av nytt kirkebygg. 1784, Prædikestoel, Knæfallet, Alterets uthug, saavel som adskilligt andet Arbeids Forfærdigelse ..." (Kvikne, 1964)

Floer, Henning (ukjent)

Murer, Kvikne(?). Var Arbeidsformann.

Lehmann, Carl (1794-1876)

Maler, Danmark/Sverige. Malte portrettet av Julius Begtrup i 1854. Beskåret i 1924.

Lilje (Lillie), Peder Andersen (død 1711)

Maler, Sverige/Trondheim. Utferdiget diverse malerier, olje på tre, overført fra den gamle kirka. Blant maleriene hans finner vi bildet av Malmfinneren Hans Olsen Aasen, malt ca. 1670-75 og bildet av Peder Ditlevsen som var den første presten på Røros i 1662, malt ca. 1670-75; Tremaleriene over dørene ble malt på slutten av 1600-tallet. Bak: Den hellige treenighet. Til høyre: David med harpen og Kong Salomo i bønn. Til venstre: Moses og Aron. Begge er framstilt mens de ofrer til Herren. Det er en viss kvalitets- og karakterforskjell på bildene. Hodene og ansiktene på Gud Fader og Kristus over hoveddøren er vesentlig bedre enn tilsvarende i de andre. Det er derfor mulig at bildene ble utført av to forskjellige kunstnere. Muligens arbeidet Peders bror, Gustav Andersson, sammen med ham. Ifølge utbetalinger fra Bergmester Henning Irgens, datert 7. november 1673, ble bildene malt i 1672-1673. Bildet av direktør Lorentz Lossius er malt ca. 1670.

Lyng, Johan Jørgen (1756-1793)

Maler, Trondheim. Malte altertavlen som kom på plass i kirken i 1792.

Mohr, Phillip (ukjent)

Murer. Jobbet som arbeidsformann.

Neumann, Peter Leonard (1729-1792?)

Murmester. Arkitekten til kirka? 1777. Prosjekterer og lager "Grund- og Profil-Rids".

Rust, Casper Olsen (1721-1772)

Sølvsmed, Trondheim. Sognenudskalk med disk.

Rådlaus, Anders (ukjent)

Snekker.

Schøller, Johannes Casper (ca. 1742-1797)

Maler, Danmark. Tilskrevet portretter av begge prestene Abildgaard. Før 1778.

Stensen, Jens (ukjent)

Glassmester.

Strømmevold, Kåre (ukjent)

Materialbilde utført i kleberstein. Korsmotiv.

Syrstad (ukjent)

Urmaker, Trondheim. 1910 - det gamle tårnuret ble fjernet og nytt ur laget av urmaker Syrstad i Steinkjer.

Tysk maler? (Anonym)

Dobbeltportrettet (Epitafium) av dr. med. Johannes Irgens (verkets direktør 1651-59) og hustru Elisabeth Arnisæus. Utført av tysk maler (iflg. verkets arkiv).

Uchermann, Karl (1855-1940)

Maler. Portrett av Sokneprest Thorvald Kristian Lunde. Røros 1908-1918. Olje på lerret, 1918.

Ukjent

Bildene som omhandler Gravleggingen og Nedtagningen fra korset. Gitt av Statsråd Torolf Prytz i 1938. Kunstner, alder og proveniens er ukjent. Det er usikkert om bildene opprinnelig er malt på 1600-tallet og senere har blitt overmalt/meget kraftig retusjert, eller om det er en ny kopi som illuderer 1600-talls bilder. Bildene er meget kraftig restaurert, trolig av Dørje Haug ved Nasjonalgalleriet.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Interiørbeskrivelse av Røros kirke». Einar Aasen (ikke publisert)
  • «Bergstadens Ziir». Lars Geithe (ikke publisert)
  • «Bergstadens Ziir; Røros kirke. Tilstand og tiltak». Jon Brænne. Fra NIKU Rapport 1: 1-97 for Riksantikvaren, 2003
  • «Det Frivillige Røraasiske Berg Corps - Uniformering». Toril Ormhaug. Fra 'Fjell-Folk' nr. 20, Rørosmuseet, 1995
  • «Røros og Cirkumferensen - Inne i husa. Farger og dekor». Foredrag i Smelthytta på Røros den 20.02.2013, av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus