Artikler

Litteraturliste

Litteraturen på denne siden omhandler Røros og Røros-relatert historie og annet materiale som jeg anbefaler til de som vil finne ut mer om Bergstaden. Det er kun bøker og hefter som er listet opp her. Listen er sortert alfabetisk, etter forfatternavn.


Barthelemy, Mary

«Spellmann på dromen: På sporet av den legendariske 'Fant-Karl'» - Rørosmuseet, 2007

Bauer, Georg (Agricola)

«Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen» - Fra oppslagsverket «Das Wissen des 20. Jahrhunderts - Das Grosse Buch der Technik». VDI-Verlag Düsseldorf, 1953

Bing, Lars Hess

«Kongeriget Norge 1796». Gyldendal, 1796

Borgos, Randi

 • «På Sta'a og uti markom: Ei rundreise i Røros-bygdenes kulturhistorie. Bind I» - med Amund Spangen. Utgitt Røros, 2001
 • «På Sta'a og uti markom: Ei rundreise i Røros-bygdenes kulturhistorie. Bind II» - med Amund Spangen. Utgitt Røros, 2002

Christie, Sigrid

«Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» - Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget, 1983

Dille, Roar

«Gatenavn på Sta'a» - med Johannes Sundt. Utgitt Røros Fjellheimen forlag, 2005

Donali, Ingeborg

«Rørosordboka» - med Kari Indseth. Utgitt Røros Museums- og Historielag, 2015

Gjestland, Truls

 • «Gruvene i Storwartz-feltet» - Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1992
 • «Smeltehytter ved Røros Kobberverk» - Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1994
 • «Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen» - Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1995
 • «Gruvedrifta i Hessdalen og Dalsbygda» - Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1997

Hiort, Peder

«P. Hjorts og P. S. Krags efterretninger om Røros kobberverk og prestegjeld (1780)» - Utgitt Røros Dovre, 1903

Indseth, Kari

«Rørosordboka» - med Ingeborg Donali. Utgitt Røros Museums- og Historielag, 2015

Jøsang, Ottar

«En mikroskopisk undersøkelse av en del av Røros-malmene» - Utgitt Oslo, 1964

Kolnes, Stein Johannes

«Norsk orgelkultur: Instrument og miljø frå mellomalderen til i dag» - Utgitt Oslo Samlaget, 1987

Kroken, Kjellrun Mylius

«Turbok for Rørosregionen» - Røros Reiselivslag, 1995

Langen, Johan

«Det frivillige rørosiske bergkorps og dets historie» - Utgitt Trondheim, J.Kr. Myklebusts bogtrykkeri 1896

Melien, Hans

«Bergmann og Rallar» - 1983

Møller, Kåre

«Røros Grafiske Forening 100 År» - 2007

Nissen, Gunnar Brun

«Røros Kobberverk 1644-1974» - 1976

Prytz, Anders Rasmussen

«Aarbok for Røros - 1644 til 1912» - For første gang utgitt i 1913

Rogstad, Kaare Granøyen

«Johan Falkberget» - Utgitt av 'Falkberget Ringen', 1992

Rørosbok-komiteen

 • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv» - Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie» - Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
 • «Rørosboka bind 3: Røros landsogn. Brekken» - Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1957
 • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» - Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
 • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» - Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
 • «Rørosboka bind 5: Kirke og skole. Glåmos» - Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1975

Rørosmuseet

«Fjell-folk: Årbok for Røros-traktene» - med div forfattere. Utgitt av Rørosmuseet 1976-2006

Schøning, Gerhard

«Rejse som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens bekostning er giort og beskreven» - 1887

Seresse, Volker

«Deutsche Bergbautradition am Kupferwerk Røros 1671-1685: Zur Einwanderung und Tätigkeit von Bergleuten aus Sachsen und aus dem Harzraum in Norwegen im 17. Jahrhundert» - Kiel 1988

Skjølsvold, Odd E.

«Små glimt fra Muggruva» - Særtrykk fra 'Fjell-Folk' nr. 15, 1990

Spangen, Amund

 • «På Sta'a og uti markom: Ei rundreise i Røros-bygdenes kulturhistorie. Bind I» - med Randi Borgos. Utgitt Røros, 2001
 • «På Sta'a og uti markom: Ei rundreise i Røros-bygdenes kulturhistorie. Bind II» - med Randi Borgos. Utgitt Røros, 2002
 • «Matminne frå Røros» - Oslo, Samlaget 2005

Sundt, Eilert Lund

«Om Røros og omegn» - 1858

Sundt, Johannes

 • «Rullan går! Martna i 150 år. Ei jubileumsbok til den 150. Rørosmartnan 18.-22. februar 2003» - Utgitt av Fjellheimen Forlag, 2003
 • «Gatenavn på Sta'a» - med Roar Dille. Utgitt Røros Fjellheimen forlag, 2005

Tollan, Idar

«Altertavler i Rørosregionen og Nord-Østerdal» - Utgitt av Breidablikk Forlag/ Røros Media, 2005

Ødegaard, Sverre A.

 • «Bergbryting i eldre tid» - Særtrykk fra 'Fjell-Folk' nr. 7, 1982
 • «Smeltehytta på Røros» - Særtrykk fra 'Fjell- Folk' nr. 9, 1984
 • «Kjerka på Røros - Bergstadens Ziir» - Utgitt av Røros Menighetsråd i samarbeid med Rørosmuseet ved kirkejubileet 1984
 • «Bergstaden Røros» - med Jiri Havran (foto). Arfo, 1997