Artikler

Kilder Røros Kirke

Her finner du kilder og litteratur som er brukt i forbindelse med artiklene i seksjonen «Røros kirke». Har du spørsmål eller kommentarer til disse kildene, vennligst ta kontakt.


Kirka på Røros

 • «Bergstadens Ziir». Lars Geithe (ikke publisert)
 • «Interiørbeskrivelse av Røros kirke». Einar Aasen (ikke publisert)
 • «Bergstadens Ziir; Røros kirke. Tilstand og tiltak». Jon Brænne. Fra NIKU Rapport 1: 1-97 for Riksantikvaren, 2003
 • «Det Frivillige Røraasiske Berg Corps - Uniformering». Toril Ormhaug. Fra 'Fjell-Folk' nr. 20, Rørosmuseet, 1995
 • På Internett: Yahoo! Answers; Wikipedia
 • «Røros og Cirkumferensen - Inne i husa. Farger og dekor». Foredrag i Smelthytta på Røros den 20.02.2013, av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus


Den gamle kirka

 • «Rejse som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens bekostning er giort og beskreven». Gerhard Schøning. 1887 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]
 • «Irgensepitafiet i Røros kirke». Solstad, Jørgen. NIKU publikasjoner 118, 2002 [gjengitt med tillatelse]; «Da Røros skulle døpes om». Alfred Getz. Fra 'Fjell-Folk' 1, 1976 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]; Oversettelsen av teksten under bildet av Johannes Irgens og Elisabeth Arnisæus (i Røros kirke)
 • «Kjerka på Røros - Bergstadens Ziir”. Sverre A. Ødegaard. Utgitt av Røros Menighetsråd i samarbeid med Rørosmuseet ved kirkejubileet 1984
 • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
 • «Rørosboka bind 5: Kirke og skole. Glåmos». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1975
 • På Internett: Norske Spor i Amsterdam


Den nye kirka

 • «Interiørbeskrivelse av Røros kirke». Einar Aasen (ikke publisert)
 • «Litteratur og kunst, neo-klassisisme mot rokokko: En beskrivelse av den mentaliteten som manifesterer seg henholdsvis i rokokkoen og i Davids kunst». Lars Geithe. Semesteroppgave for historie grunnfag ved Universitet i Oslo, 1994 (ikke publisert)
 • «Om Røros og omegn». Eilert Lund Sundt. 1858 [gjengitt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser for skrifter som er eldre enn 70 år]
 • «Kjerka på Røros - Bergstadens Ziir”. Sverre A. Ødegaard. Utgitt av Røros Menighetsråd i samarbeid med Rørosmuseet ved kirkejubileet 1984
 • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
 • «Rørosboka bind 5: Kirke og skole. Glåmos». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1975
 • «Teologen Peder Hiort». Einar Aasen (ikke publisert); «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942;
 • «Teologen i Bergmannskittel. Direktør Peder Hiort ved Røros Kobberverk». Avsnittet «Patrem confessa est ...» (141-147). Olav Kvikne. Utgitt Aschehoug, Oslo, 1945
 • «Gravkjelleren og kistene i det Krogske [Finne/Borchgrevink] kapel. Røros». J. Jervell Grimelund, arkitekt m.n.a.l., Trondheim 1927
 • [Presten Svend Aschenberg]: «Stjørdalsboka» utgitt av Stjørdal, Skatval, Lånke, Hegra og Meråker herad. 6 bind. 1950-1995. Bind 2: «Gards- og slektshistorie». Stjørdal herad, del 1-2, 1950
 • Om Svend Aschenberg på Internett: Hjemmeside
 • På Internett: Museum.no; Mandal.kirken.no; Kristiansand.kirken.no; Nidarosdomen.no; Worldofchurches.com; Aftenposten.no


Hiort-kapellet

 • «Hjortkapellet Tilstandsbeskrivelse, farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak.» Tekst av Eli Tronæs 1967. Hentet fra NIKU Oppdragsrapport nr. 256/2009
 • «Hjortkapellet Tilstandsbeskrivelse, farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak.» Jon Brænne, 2009. Korrigert versjon 1.8.2012
 • «Härjedølen Jöns Andersson Ljungberg på arbeid I Trøndelag. I Norsk Kulturminnefond – de første fem årene.» s-201-208. ill. Norsk Kulturminnefond Røros. Jon Suul, 2009
 • «Litteratur og kunst, neo-klassisisme mot rokokko: En beskrivelse av den mentaliteten som manifesterer seg henholdsvis i rokokkoen og i Davids kunst». Lars Geithe. Semesteroppgave for historie grunnfag ved Universitet i Oslo, 1994 (ikke publisert)
 • «Kjerka på Røros - Bergstadens Ziir”. Sverre A. Ødegaard. Utgitt av Røros Menighetsråd i samarbeid med Rørosmuseet ved kirkejubileet 1984
 • «Teologen Peder Hiort». Einar Aasen (ikke publisert)
 • «Teologen i Bergmannskittel. Direktør Peder Hiort ved Røros Kobberverk». Avsnittet «Patrem confessa est ...» (141-147). Olav Kvikne. Utgitt Aschehoug, Oslo, 1945


Røros kirkes barokkorgel

 • «Det gamle Rørosorgelet restaurert». Stein Johannes Kolnes (ikke publisert) [gjengitt med forfatterens tillatelse]


Altermaleriet i Røros kirke

 • «Altertavler i Rørosregionen og Nord-Østerdal». Idar Tollan. Utgitt av Breidablikk Forlag/ Røros Media, 2005 [gjengitt med forfatterens tillatelse]
 • «Påskemåltidet i Bergstadens Ziir». Idar Tollan. Artikkel i Arbeidets Rett, 8. april 1998
 • På Internett: Wikipedia; Slekten Hammond; Nyt Dansk Kunstnerleksikon