Gør

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gør
Forsterkende. Slik som i «gørtriveli» (kjempetrivelig).