Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 10 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Garden
Et lavt gjerde som avgrenser et område. Eks. stakittgjerde el.l. Se også gjerde og planke.
Gauder
Uopdragne gutter.
Gjelle
Tilfartsvei inn og ut av Bergstaden. Brukt til å flytte husdyr til seter o.l.
Gjerde
Stykke med land/jord innenfor et avgrenset område (innenfor gjerdet). Se garden og planke.
Gleie
Glede.
Grannver
Utrygg, blyg.
Griug
Å være tidlig oppe.
Gør
Forsterkende. Slik som i «gørtriveli» (kjempetrivelig).
Gørpes
Overstadig beruset. Se pes.
Gørrpe
Rape.

Siste 5 uttrykk