Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 5 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Illfjeru
Å være hissig eller oppfarende.
Illpliktug
Sta eller egen.
Innimilla fjøstiom
Når man har tid.
Innrønningslørve
Klut til å vaske innredningen med (ikke gulvklut, som kalles «golvlørve»).
Itj
Ikke.