Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 3 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Laue
Også «løe» - en bygning til lagring av høy eller annet tørrfor til husdyr. Ved århundreskiftet rundt 1900 fantes det ca. 800 løer rundt Bergstaden Røros.
Lett
Det samme som farge, f.eks. i «rødlett».
Lørve
Fille.

Siste 5 uttrykk