Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 8 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Av. Eks. «du fe tå mi» (du får av meg).
Tahjlåt
Pinglete, tøvete.
Trekruls
Klynge med trær.
Tri
Tre (antall).
Trupul
En som ikke sier mer enn høyst nødvendig.
Trælåt
Vanskelig, komplisert.
Trø
Et lite areal med dyrket/ryddet jord som ble slått eller hvor dyrene kunne få komme ut.
Tu
Ut. Eks. «sti tu» (gå ut).

Siste 5 uttrykk