Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 7 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ha ti si
Ha i seg.
Haga
Et område med dyrket/ryddet jord som ble slått. Se også trø.
Hengsla
Bukseseler.
Huggu buver
Innevær, dvs. dårlig vær/uvær ute.
Huggutullin
Svimmel.
Hussu
Ullstrømpe.
Huve
Lue.