Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 5 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Rabb
En høyde i naturen.
Rauhåmmårver
Kaldsno fra øst.
Ringil
Linerle (fugl).
Ryss
Gutt.
Rysspåsså
Frekkas. Se også ryss.