Pøsje el. Pøhsche

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pøsje el. Pøhsche
Pølse. Eks. «spikkjipøsje» (spekepølse).