Pina

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pina
Forsterkende. Kan også være kraftuttrykk. Eks. «pina mi kaldt».