Fauke

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fauke
Dialekt: Være borte en kort stund.