Planke

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Planke
En høy inngjerding. Se også garden og gjerde.