Annet

Denne ordlisten inneholder 4 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Rallar
Også kalt «slusk», «anleggsslusk» eller «bus». Samtlige er eldre ord for en anleggsarbeider, særlig løsarbeidere som bygde jernbanelinjer, veier, industrianlegg eller som var gruvearbeidere. Den egentlige rallartida varte i Norge fra 1870 til 1920-tallet.
Remgard
Type stakitt-gjerde som gikk langs gjellene inn og ut av Bergstaden.
Riksdaler
1 riksdaler var en større dansk-norsk sølvmynt, hvis verdi i 1942 ble satt til omtrent kr. 3,20. Inntil 1795: 1 riksdaler (rd.) = 6 mark = 96 skilling (sk.) eller 1 rd. = 4 ort = 96 sk. Fra 1795 til 1813: 1 riksdaler dansk courant (rd. dc.) = 4 ort à 24 skilling. Fra 1813 til 1816: 1 riksbankdaler (rbd.) = 6 mark = 96 skilling. Ved reorganiseringen av det norske pengevesen i 1816 ble speciedaleren lagt til grunn, og 10 riksdaler ble da innløst med 1 speciedaler.
Rompe
Også kalt «landrenske». Det å få ned de stokkene som hadde satt seg fast. Dette var de siste stokkene i fløtinga og ble derfor kalt «rompa». Nye fløtere uten erfaring ble vanligvis satt til dette arbeidet.

Siste 5 uttrykk