Meteorologiske målinger

Den meteorologiske måleserien på Bergstaden har eksistert siden 1871. Den gangen lå målestasjonen hos bergskriver H. Falch. Fra den 1. mai 1876 ble målestasjonen flyttet til det gamle apoteket (nedlagt og flyttet til Kjerkgata i 1992), før den havnet på Røros jernbanestasjon i april 1879. Etter flere flyttinger på stasjonsområdet fikk den stå på samme sted fra 1893 til august 2003, da den ble nedlagt. I dag blir de meteorologiske målingene foretatt på Røros Lufthavn (temperatur, nedbør, vind m.m.) og ved Røros brannstasjon (snødybde).


Kilder: «Norsk vær i 100 år» av Gustav Bjørbæk og Meteorologisk Institutt
«Målestasjon»   Lars Geithe, 2012