Total produksjon

Produksjonen av kobber ved Røros Kobberverk i perioden 1646 - 1977 tilsvarer 110.000 tonn rent kobber. Dette tilsvarer en kobberbarre på 1 x 1 meter som er 12.4 km lang, eller et kobbertårn på 10 x 10 meter som er 124 meter høyt - den samme høyden som Tyholttårnet i Trondheim. Sett under ett tilsvarer produksjonen av kobber ved Røros Kobberverk omtrent 990 kg per dag. Fra 1887 ble det tatt ut nesten fem ganger så mye i svovelkis (pyritt, FeS2), nemlig 525.000 tonn (ved Kongens og Sextus-gruvene). Svovelkis var tidligere en viktig kilde for fremstilling av svoveldioksid og svovelsyre. Produksjon av svovelkis ble i nyere tid erstattet med svovel fra renseprosessene i olje- og gassindustrien.


Kilder: «English Guide for exhibit area at base of stairs, 1st floor of Smelthytta Museum, Røros» Rørosmuseet, Riksantikvaren og Wikipedia
«Kobberbarrer i Smelthytta»   Einar Aasen, 2004