Øgle

Navnet «Øgle» beskriver bygningen i Hans Aasengata 2. Denne har tidligere huset lagerbygning og bilverksted for Engzelius, folkebad i kjelleren og Røros Tweed. I 1952 ble huset kjøpt av Røros Meieri som solgte Øgle til Arbeidets Rett i 1970.

Hus nr. 133 ble bygd i 1920 av Gustaf Engzelius, mens det på slutten av 1800-tallet var oppført et hus i dragestil på denne tomten. Et bilde av dette finnes i Rørosmuseets arkiv. I dragestilen (ca. 1890-1910) søkte man tilbake til middelalderen og lot seg inspirere av stavkirker og gårdsbygninger med laftete våningshus. Ornamentikken på husene kunne være som utskjæringer rundt vinduer og døråpninger, eller som utskårne takryttere med dragemotiv. Andre kjennetegn for dragestilen var at trebygningene var malt i mørke farger som brent umbra, mørk oker eller rørosrødt. Bygningene har ofte saltak med store takutspring og taktekking i skifer eller teglstein.

Det har blitt spekulert på at det var dragestilen på bygningen som ga opphavet til navnet «Øgle» på folkemunne. Dragemotivene kan ha gitt befolkningen på Røros assosiasjoner til en øgle, siden navnet har holdt seg til i dag.


Kilder: «Om Øgle» Muntlig beretning av Rolf Petter Tørres og Randi Borgos, 2013; Rørosboka bind 4 og «Nasjonalromantikk 1900-1925» av Mathilde Sprovin, Byantikvaren i Oslo, på byggogbevar.no den 13.03.2012, samt Store Norske Leksikon
«Øgle»   Lars Geithe, 2013