Kobberverkets emblem

Kobberverkets emblem er satt sammen av Venus- eller kvinnesymbolet (♀) på topp, med feisel og bergsjern lagt i kryss under. Én teori sier at opprinnelsen til dette symbolet ligger i faraoenes Egypt, i et symbol som heter Ankh - som var et fruktbarhetssymbol, også kalt «Nilens nøkkel» eller et egyptisk kors. Denne Ankh har en sammensatt symbolikk:

  • Vertikalstreken var symbolsk for selve Nilen, mens den avrundete sløyfen på toppen symboliserte Nildeltaet.
  • Horisontalstreken på den høyre siden symboliserte kongebyen Memphis - som bl.a. var Ramses den III.s residens.
  • Horisontalstreken på den venstre siden symboliserte dødsbyen Sakkara, og dannet dermed en motvekt mot kongebyen.

Grunnen til at egypterne tenkte på fruktbarhet i forbindelse med Nilen, skyldtes Sirius (Hundestjernen). Når denne viste seg på himmelen gikk Nilen over sine bredder og oversvømte markene som ble gjort fruktbare. Etterhvert overtok grekerne dette symbolet og overførte det til gudinnen Afrodite (hos romerne kalt Venus) - kjærlighetens, musikkens og dansens gudinne. «Afrodites øy» var et annet navn for Kypros, fødestedet til gudinnen ifølge gresk mytologi. Romerrikets viktigste forekomst av kobber lå på Kypros, og det opprinnelige latinske ordet for «kobber», cyprium, senere forenklet til cuprum, kommer av det greske navnet på øya, Kypros. Kypriotene begynte å bearbeide kobber i det tredje årtusen f.Kr, da de laget redskaper av lokalt forekommende, rent kobber, som flere steder lå synlig på jordoverflaten.


«Kobberverkets emblem på Bergskrivergården»   Lars Geithe, 2012