Johannes Irgens

Bak altertavlen i Røros kirke henger et bilde som viser direktør for Røros Kobberverk Dr. med. Johannes Irgens (1612-1659) og hans kone Elisabeth, født Arnisæus. En lokal historie forteller at maleriet fikk denne bortgjemte plassen siden almuen på Røros ikke ønsket å se bildet mens de var i kirken på gudstjeneste.


Kilde: «Rejse som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens bekostning er giort og beskreven» av Gerhard Schøning, 1887
«Irgens-epitafiet»   Birger R. Lindstad (NIKU), 2001