Olavsgruva

Hvis man regner med at Olavsgruva har en utstrekning på ca. 130.000 kvm, så tilsvarer dette omtrent 21 fotballbaner. Mer enn nok for å få plass til hele Røros sentrum i gruven.


«Olavsgruva»   Lars Geithe, 2008