Annet

Denne ordlisten inneholder 1 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Husnummer
Husets/Gårdens matrikkelnummer. Dette er en viktig referanse hvis man skal finne mer stoff om et hus på Røros i faglitteraturen, f.eks. i Rørosboka. Vær oppmerksom på at dette nummeret ikke er husets gateadresse.

Siste 5 uttrykk