Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 10 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Haspel
Hånddreven vinsj.
Hengen
Taket i gruva, fjellet over mineralet.
Herd
Rom i smelteovnen som mottar den smeltede malmen.
Hjulmaker
Kjerrehjulmaker, snekker ved gruven.
Hund
Gruvekjerre.
Hüttenreuter
Bergfunksjonær med overoppsyn med smeltehyttene i et område.
Hytte
Smeltehytte. Betegnelse på smelteverk (særlig om bygningen hvor selve smeltingen foregår).
Hyttknekt
Assistenter til smelterne.
Hyttmester
Ledet smeltingen. Hadde hyttskriveren over seg.
Hyttskriver
Øverste sjef i Smelthytta, direkte under bergskriveren og direktøren i rang. Arbeidet som regnskapsfører for smeltehyttedriften. Under hyttskriveren var hyttmesteren som ledet smeltingen. Deretter kom garmakeren, som ledet raffineringen.