Annet

Denne ordlisten inneholder 1 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gjellebekkmarmor
Marmoren fra Gjellebekk i Lier er egentlig en kalkstein av silurisk alder som har gjennomgått kontaktmetamorfose da Drammensgranitten intruderte i permisk tid. Marmoren er lys brunlig grå av farge, og har mange uregelmessige, mørkere bånd og årer. Gjellebekkmarmor utført som illusjonsmarmorering finnes i kirka på Røros.

Siste 5 uttrykk