Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 13 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gang
Se leiested.
Gangbergart
Spesiell bergart i en lagdeling.
Garkobber
Ferdigprodukt av nesten rent kobber (97-99 % Cu). Forbruket av trekull anslås til 150 m3 per tonn ferdig garkobber.
Garmaker
Foredlingsmester (av smeltekobber).
Geit
Liten gruvevogn.
Geschworener
Bergfunksjonær med oppsyn over gruvene i et bestemt område; bergmesters assistent og stedfortreder; avdelingsingeniør i bergvesenet.
Gesenk
Se ort.
Gewerkskap
Tysk = «Gewerkschaft». Partisipantene, eierne av Verket, som også omsatte malm i forhold til egne andeler.
Gjøpel
Hestevandring, transportinnretning for å heise opp bergmassene.
Gods
Løsbrutt bergmasse.
Gråberg
Verdiløs stein.
Grantør
Ordet er en forvanskning av ordet «grenader» - en militær yrkestittel som ble benyttet som familienavn.
Grunnstoll
Hovedort som har en åpning mot dagoverflaten.