Annet

Denne ordlisten inneholder 5 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Laft
Lafting er en veggkonstruksjon av liggende tømmer, der stokkene legges med rot- og toppenden vekselvis til hver sin side og holdes på plass ved sammenføyning i hushjørner og eventuelt ved tversgående vegger. Byggemåten med lafting er kjent helt tilbake til oldtiden (Mesopotamia, Egypt osv.).
Leiermål
Et straffbart samleie, f.eks. mellom personer som ikke var gift med hverandre.
Lense
En lenke med flytende tømmerstokker som ble brukt for å holde tømmeret samlet i bom, for å hindre at det setter seg fast. I vanskelige passasjer måtte man «legge ut lense» på forhånd. Når tømmeret ble dratt nedover i stilleflytende passasjer ble det kalt «baklense» og «landdragning», siden baklensa ble dratt fra land. Lensetømmeret ble hogd spesielt.
Lunstikke
En splint til å holde hjulet på plass på akselen.
Løss
Godt sortert sandavsetting med kornstørrelse 0,01–0,1 mm, transportert fram med vinden. Det er i løssområdet at den fruktbare svartjorden (tsjernosemjord) blir utviklet. Se flygesand.

Siste 5 uttrykk