Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 15 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lacht
Lengdemål for gruvegang. 1 lacht er ca. 2 meter. 20 lachter i fallende, betyr at 40 meter av gruvegangen heller nedover, men indikerer ikke hvor bratt den er.
Ladd
Hodepine pga. berøring av sprengstoff som inneholder nitroglyserin eller ved innånding av skytegassen.
Ladeapparat
Apparat for innføring av sprengstoffet i borrehullet ved hjelp av trykkluft.
Lading
Plassering av sprengstoff og tennmidler i borehullene.
Lask
Kile i forbindelse, sammenføyning, søm, skjøt, flatt skjøtestykke av tre eller jern som forbinder to sammenstøtende bjelker eller skinnenender.
Leiebrev
En skriftlig avtale.
Leiested
En forekomst av mineraler. Er leiestedet en fyllt sprekk, kalles det en gang. Sitter ertsen i biter og er fint fordelt, kalles det et fahlbånd. Fjellet som ligger over et leiested, kalles det hengende og det som er under kalles det liggende. En gang kan dele seg i flere små ganger, som kalles drummer. Den horisontale retning, hvor et leiested strekker seg i lengden, kalles strøket. Strøket eller det strykende er derfor den vinkel, som en vannrett linje i leiestedets plan, strøklinjen, danner med nord-syd linjen. Fallet kaller man den vinkel som et leiesteds plan danner med den vannrette linje. Fallet er stående, når vinkelen er 75-9012°, dohnlegig 75-45° og svevende 15-0°. En gang som avtar i tykkelse (mektighet) sies å fortrykkes.
Licitation
Auksjon av arbeidsplass der laveste bud vinner.
Liggen
Gulvet i gruven, fjellet under mineralet. Se leiested.
Liggpall
Den skjæring (gråbergkant) som framkommer i og med at en ort drives bevisst et stykke inn i liggen.
Lomp
Arbeidstøy, å kle seg om til arbeidet (lompe).
Luftspill
Heise- løfteinnretning (haspel).
Lufttapning
Luke med trykkluftdrevne sylindere for lasting av malm fra silo.
Lunte
Inntvunnet kruttstreng som ved antenning bringer fenghette og sprengstoff til detonasjon.
Læst
Læst kull = 12 tønner, ca. 2 kubikkmeter. En kullkurv var ca. 3 tønner.