Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 14 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tagarbeiter
Bergmann som jobber over jorda (Norsk = dagarbeider).
Taubane
Malm fra Olavsgruva ble fraktet til flotasjonsverket på Storwartz med en 1000 meter lang taubane som ble bygd i 1936. I 1999 ble anlegget restaurert ved hjelp av midler fra Riksantikvaren og AOF. Den andre taubanen som gikk fra Storwartz til Smelthytta på Røros, ble bygd i 1903 og var i drift til tidlig på 1960-tallet. Taubanebukkene på den 11 km lange traseen ble fjernet etter Kobberverkets konkurs, men traseen synes fortsatt som en bred «gate» i terrenget.
Taufordrebane
Skinnebane trukket av et endeløst ståltau (elektrisk drift).
Tektonikk
Læren om jordens oppbygning og struktur, og om de bevegelser som bergartene har vært utsatt for.
Tomme
Lengdemål. 1 tomme = 26 mm.
Tonn
Vektmål. 1 engelsk tonn = 1.016 kg.
Trekull
Porøst kull fremstilt ved forkulling (tørrdestillasjon) av trevirke.
Tunnel
Gruvebane (vanligst i vei- og jernbanebygging) med to åpninger mot dagen.
Turbin
Vannkraftgenerator som omdanner hastigheten og trykket i fallende vann til mekanisk rotasjonsenergi som kan benyttes til å drive en maskin eller en elektrisk generator.
Tverrslag
Se ort.
Ty
Løsbrutt bergmasse med malm i.
Tyskmalm
Vanskelig malm (for kobbersmeltingen). Også lite drivverdig malm med høyt innhold av svovelkis.
Tytønne
Tønne brukt til maskin-oppheising av bergmasse fra gruven - en steintønne.
Tønne malm
Rommål. Ca. 0,25 kubikkmeter.