Annet

Denne ordlisten inneholder 14 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Takskjegg
Kanten av never og torv utvendig på taket.
Takspon
Se kirkespon.
Tappe
Å slippe ned tømmerstokkene i en elv eller en tømmerrenne i utløpet av en sjø eller i enden av en stilleflytende passasje. Her kunne det bli brøt.
Tjurru
Tjurru eller tjære, er en mørk, svart, tyktflytende væske, som man får ut av trevirke av furu ved oppvarming. Den går da først over i gassform, og blir væske ved nedkjølning. Her brukes helst tyri. Kjemisk er tjurru en blanding av organiske syrer og estere. Tjurru motvirker soppangrep og råte, og fungerer som en naturlig beskyttelse av trevirket ved å trekke langt inn. På denne måten beskyttes tjærebredde vegger eller tak både ut- og innvendig.
Tjære
Se tjurru.
Tombak
Tombak ble brukt som (kobberholdig) gullimitasjon i gjørtlerarbeider som knapper, spenner og smykker. Ble også brukt i urkasser slik at «tombak» fikk tilleggsbetydningen (stort) lommeur.
Tremerr
Et straffeinstrument. Enten en høy sagbukk eller en trekantet spisset trekasse til å sitte skrevs over. Det kunne i tillegg bli hengt blylodd på beina.
Trinitatis
27. mai.
Triskelion
Symbolet med rustningskledd bein kalles også triskel eller triskele (fra gresk τρισκελής: «med tre ben») - en grafisk figur som består av tre symmetriske bøyde ben, eller som tre spiraler. Den er også brukt som et kristent symbol på den hellige treenighet, spesielt i keltiske kulturer hvor symbolet går tilbake til førkristen tid. Symbolet finnes på en av den vestlige halvkulens eldste astronomiske kalendere ved Newgrange, Irland, som er bygd ca. 3 200 f.Kr. Triskelen vises også ofte som et heraldisk symbol på skjold til greske krigere. Symbolet assosieres i tillegg med Sicilia, i den tiden da øya tilhørte Magna Graecia - den utvidete kolonien til Hellas bortenfor Egeer-havet. Pliny den eldre tilordner triskelens opprinnelse til Sicilias trekantete form med sine tre kapp(er); Pelorus, Pachynus og Lilybaeum.
Tyri
Tyri er død furuved som er sterkt gjennomtrengt av harpiks og terpentinstoffer. Den brenner lett og brukes derfor til opptenningsved, peisved og fakler. Tyri er også fra gammelt brukt til utvinning av tjurru. Gamle furustubber gir best tyri, men også skadde deler av levende trær, som tørrgrener, kan være bra.
Tyvoll
Gammelt navn på Rugeldalen. Ble endret på 1930-tallet.
Tømmerbom
Tømmer som er samlet som en lenke flytende tømmerstokker, slik at det kan trekkes av en slepebåt, varpbåt eller en spillflåte. Når tømmeret ikke er i bom sier man at det «går løst» nedover vassdraget. Stedet der tømmeret samles i en bom på nytt kalles «bomsta».
Tømmermannspanel
Stående bordkledning med over- og underliggere.
Tønne gull
1 tønne gull: Populær betegnelse for 100.000 riksdaler.