Ådring

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ådring
Ådring er blitt betegnelse på etterligning av treets naturlige mønster ved maling, som ble moderne på møbler på 1800-tallet. Man kunne f.eks. bruke furu i et møbel og gi det utseende av edlere treslag, f.eks. bjørk, mahogni eller eik.