Annet

Denne ordlisten inneholder 6 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Basilika
En basilika (gresk = stoa basilike, «kongelig søylehall») med den vanligste formen besto av tre skip adskilt av arkader, og med forhøyet midtskip. Den gamle kirken på Røros var basilika.
Bergrose
En mosegrodd sten på fjellet med mosen som danner roselignende ringer. I 1964 spurte visstnok musikeren Sven Nyhus forfatteren Johan Falkberget om hva han la i begrepet «bergrose». Falkberget svarte, «Jo det ska je sei di, Sven. Du kan tenkje di måsså i flere farga som har grodd fast på sten. Når nattduggen ha lagt si og de første solstriman kjem om mårrå'n, da bli det bergroser.»
Bergstad
Bergstad er et by-lignende samfunn grunnlagt med utgangspunkt i gruvedrift. Tidligere hadde bergstader egne lover, såkalte berglover. I Norge er det bare Røros og Kongsberg som har vært omfattet av berglovene, og omtalt som bergstader.
Bindingsverk
Bindingsverk er en veggkonstruksjon utført som et rammeverk av tømmer. Med mellomrommene utfylt av teglsteinsmur eller klinet leire ble bindingsverk fra middelalderen av den alminnelige byggeskikk over store deler av Mellom-Europa, ofte i kompliserte utgaver med sikte på den rent dekorative virkning.
Bislag
Et helt eller delvis lukket utbygg til skjerming av husets inngangsdør.
Brøt
Denne oppstår i en vanskelig passasje i et vassdrag når tømmeret setter seg fast og lager en demning som blokkerer for alt som kommer etter. Ofte ble det brukt dynamitt for å løse opp tømmeret som «brøter seg».