Annet

Denne ordlisten inneholder 4 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Flygesand
Godt sortert sand (middels fin sand eller finsand) avsatt av vind. Kvitsanden på Røros er et flygesandfelt. Se løss.
Frammen
De første tømmerstokkene som går ned vassdraget.
Fredning
Fredning er et kvalitetsstempel og er den strengeste formen for vern. Når et byggverk eller et miljø fredes, er det fordi det har unike kvaliteter som må sikres en forutsigbar framtid. Nærmere 6000 bygninger i Norge er fredet. Dette tilsvarer omkring 0,15 prosent av den samlede bygningsmassen. De fredete bygningene er valgt ut fra ulike epoker, fordi de representerer viktig kulturhistorie og samfunnsutvikling, eller fordi de er av høy arkitektonisk verdi på nasjonalt nivå. På Røros er ca. 50 objekter fredet.
Frimureri
Frimureri er en virksomhet som foregår i lokale sammenslutninger eller losjer som bygger på esoteriske læresystemer der medlemmene innvies gjennom ritualer. Medlemmene er voksne menn med god vandel og økonomi i en organisasjon som har en pyramidal struktur. Grunntanken i arbeidet er å bli bedre mennesker, ved å utvikle sin egen etikk og moral til det bedre. En kjent frimurer på Røros var Johan Falkberget (1879-1967).