Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 28 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fahlbånd
Se leiested.
Fall
Vinkelen som et mineralleie danner med horisontalplanet.
Faring
Gruveinngang.
Farkunst
Heiseinnretning for personer.
Fat
Rommål. 1 fat = 912 potter.
Favn
1 favn ved var 6 fot bred og høy og vedens lengde 1 alen, altså vel 2,22 kbm.
Feisel
a) En pikker, hammer med kort skaft for enmannsboring b) Postfeisel, hammer med langt skaft for tomannsboring.
Feltet
Kraftoverføring (stang eller ståltau).
Feltheng
Øvre begrensning av malmlinjalen, malmhorisonten.
Feltort
Se ort.
Fenghette
«Feng». Kapsel med kraftig sprengstoff som med tjærelunte eller elektrisk tenning lett antenner hovedladningen, sprengstoffet.
Flotasjon
Skilling av malm og gråberg i vann ved å utnytte de forskjellige mineralers ulike tiltrekning til luft (gassblærer) i flotasjonskar. Ved tilsats av kjemikalier flyter malmkornene opp til overflaten hvor de avskummes.
Fluss
Hjelpestoff tilsatt smelteprosessen for å gjøre malmen lettere smeltbar og bedre utsepareringen av metallet og fremme dannelsen av lettflytende slagg.
Folding
Bøyning, folding av bergartene.
Forbygging
Gjenbygging mot farlige partier, sikring av rom og arbeidssted, forstøtning av usikre partier vha. tømmer og plank.
Fordring
Transport av bergmassen.
Forkastning
En bruddflate mellom to partier av jordskorpen som har beveget seg i forhold til hverandre, enten vertikalt eller horisontalt. Forkastninger har gjerne oppstått i forbindelse med jordskjelv. En forkastning kan også være et tegn på at området har risiko for nye skjelv. På Mugg var forkastningene bare 2-3 meter, mens det var hele 10 meter i Nyberget/Olavsgruva.
Forsager
Borehull med sprengstoff som pga. en eller annen feil ikke har detonert (eksplodert).
Forsetning
Avstand fra et borehull til en fri bergflate.
Forting
Akkord.
Fortrykkes
Se leiested.
Fot
Lengdemål. 1 fot = 31,4 cm.
Fothake
Forankringsbolt av jern.
Fundtgruve
Den opprinnelige gruven som man har fått utmål på.
Fyllhammer
Nebbformet graveredskap satt på et treskaft.
Fylling
Systematisk plassering av overflødig gråberg.
Fyrmåned
Bergmåned om sommeren da bergmennene hadde fri for å arbeide som småbrukere.
Fyrsetting
Bergbryting ved hjelp av kraftig oppvarming av fjellet.