Pliktarbeider

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pliktarbeider
Arbeidere som pliktet å jobbe for Kobberverket i henhold til verkets privilegier om bruk av befolkningens arbeidskraft.