Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 2 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Jernsu
Klumper, hovedsakelig av utredusert jern, som bygget seg opp på bunnen av ovnen ved smeltingen av jernholdig råmasse, f.eks. kobberkis. Jernsuene kunne veie flere tonn og forstyrret smeltegangen. Noen slike ligger utenfor smeltehytten på Røros - kalt «Meldalsklumper».
Junge
Laveste rang av gruvearbeidere. Neste høyere grad var bergknekt. Junge betyr «gutt» på tysk.

Siste 5 uttrykk