Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 7 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ombruddsort
Ort, tverrslag, som ved passering av synker svinges vekk fra malmsonen.
Oppgiv
a) Borehull eller annet fastlagt punkt hvorfra oppmåling en akkord tas, b) Avstand fra for eksempel borehullet (oppgiven) til det sted arbeidet starter.
Oppredning
Knuse og vaske malm.
Oppseer
Oppsynsmann.
Ort
Tysk: «Sted/Plass». Arbeidssted i gruven (drift) som ikke går ut i dagen. En bukkort er en drift hvor taket måtte støttes opp. Feltort er en drift som fortsetter i malmgangens retning. En drift 90 grader på malmgangen kalles et «tverrslag». Nedadgående drifter kalles «gesenker» (synker).
Overskyvning
Relativ overlapping eller forskyvning av ellers sammenhengende lag i bergarter. Dette skyldes fjellfolding og jordskjelv.
Overstiger
Overformann for gruvene.