Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 2 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Centner
Se zehntner.
Circumferens
Sirkelformet område omkring funngruvene der eieren hadde spesielle rettigheter.

Siste 5 uttrykk